کلاسها و دوره های آموزشی

ثبت نام در کلاسها و دوره های آموزشی:

سومین کارگاه آموزشی تشخیص و درمان اختلالات جنسی
اولین دوره ترمیک آموزش نظری و عملی رواندرمانی- سو
کارگاه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT)
ناگفته هایی درباره رابطه جنسی: راهی به سوی نزدیکی
کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
ژورنال کلاب: تاتو و تابو در فرایند تحلیل
ژورنال کلاب: زوج درمانی گاتمن: اصول، مفاهیم و تكنيكها
ژورنال کلاب:خیانت زناشویی:چالش ها و راهکارها
ژورنال کلاب:انحلال عقده ادیب از منظر روانکاوی کلاسیک
ژورنال کلاب:زوج درمانی:مداخلات مبتنی بر درمانهای موج سوم
Id, Ego and Superego in Analytical Treatment Process
The Mother and Her Child: Clinical Aspects of attachment, Sepraration and Loss
ژورنال کلاب: Don Juanism; a real syndrome based on a fiction!
ژورنال کلاب: Neuropsychological concepts, assessment and treatment in clinical practice
ژورنال کلاب:زوج درمانی هیجان مدار: EFCT vs. IBCT
ژورنا کلاب: Borderline or Paranoid: Who is more dangerous; a psychodynamic review
ژورنال کلاب: Self Psychology: theory and practice
ژورنال کلاب: Synergistic Psychotherapy: A Personality guided therapy
جلسه ی نمایش و تفسیر روانشناسی فیلم split
متاهل مجرد