نام خانوادگی: دهقانیان حقیقی                       نام: حمید

 

سوابق تحصیلاتی - تدریس:

کارشناسی: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناس ارشد: روانشناسی بالینی دانشگاه علوم تحقیقات خراسان رضوی

مسلط به Intermediate به زبان انگلیسی

مسلط به Basic  به زبان آلمانی

 

سوابق اجرایی – فرهنگی :

همکاری در طرح پژوهشی-صنفی دانشگاه فردوسی 1389

فعال فرهنگی دانشگاه فردوسی در سال 1389

مسئول نشریه بیداری و اخذ رتبه سوم در نشریات دانشگاهی کشوری در سال 1390

فعال فرهنگی دانشگاه فردوسی در سال 1390

عضو انجمن علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

سوابق حرفه ای و آموزشی:

1. تدریس  در دانشگاه شاندیز  

2. روانشناس رسانه: تحلیل روانشناختی و روانکاوی فیلم The Experiment           

3- برگزاری گروه درمانی تحلیلی ویژه بزرگسالان  درکلینیک رهیاب

4- برگزاری گروه درمانی تحلیلی ویژه  نوجوانان درکلینیک رهیاب

5- سخنرانی علمی تحلیل پذیری( چه کسی برای درمان روانکاوی مناسب است؟) درکلینیک رهیاب

6- سخنرانی علمی انتقال در روانکاوی چیست؟ درکلینیک رهیاب  

7- سخنرانی علمی انتقال متقابل در روانکاوی چیست؟ درکلینیک رهیاب

8- تدریس مرور اجمالی نظریه فرویددر کلینیک دکتر رضوی در تهران

9- تحلیل روانشناختی و روانکاوی فیلم Divergent در موسسه آرن

10- انجام گروه درمانگری در طرح «اثر بخشی گروه درمانی طرحواره بر اختلال سلوک» در کانون اصلاح تربیت

11-گروه درمانی تحلیلی ویژه بزرگسالان (طرح پژوهشی) در کلینیک روشنای زندگی

12-تدریس مقدمه اختلالات DSM5 (طبقه بندی اختلالات روانی) در کلینیک نواندیش

13- انجام گروه درمانی طرحواره در کلینیک راشا                 

14- تحلیل روانشناختی و روانکاوی  فیلم زندگینامه  Freud    

15- گروه درمانی رویاروی                                                                                                                                      

16-  تدریس "خود حقیقی" و خود کاذب" / وینیکات در موسسه خانه روشن دوست

17- گروه درمانی تحلیلی ویژه  نوجوانان در موسسه خانه روشن دوست

18- گروه درمانی تحلیلی ویژه  بزرگسالان در موسسه خانه روشن دوست

19- تدریس و برنامه ریزی سلسله کلاس های تخصصی روانشناسی/ DSM5 (طبقه بندی اختلالات روانی) در موسسه خانه روشن دوست

20- تدریس و برنامه ریزی مصاحبه تشخیصی  اوتمر(مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی) در موسسه خانه روشن دوست

21- تدریس سیر مطالعاتی آثار کلاسیک روانکاوی / دهه ی اول فروید در موسسه خانه روشن دوست

22- تدریس در کارگاه ه عمومی "ما و آسیب 2" در موسسه خانه روشن دوست

23- تدریس در کارگاه ه عمومی "ما و آسیب 1" در موسسه خانه روشن دوست

24- تحلیل روانشناختی و روانکاوی فیلم When Nietzsche Wept در موسسه خانه روشن دوست

25- تحلیل  روانشناختی، در حوزه ی اختلالات اضطرابی  فیلم ANNIE HALL در موسسه خانه روشن دوست

26- تحلیل روانشناختی و روانکاوی فیلم Dead Poets Society در موسسه خانه روشن دوست

27- تحلیل روانشناختی و روانکاوی فیلم Seven Pound در موسسه خانه روشن دوست

28- تحلیل روانشناختی و روانکاوی فیلم Good Will Hunting در موسسه خانه روشن دوست

29- تحلیل روانشناختی انیمیشن باب اسفنجی / ویژه والدین در موسسه خانه روشن دوست

30- تحلیل روانکاوانه  فیلم INCEPTION  / حوزه ی تحلیل رویا و ضمیر ناخودآگاه در بنیاد امید ایرانیان

 

کارورزی و دورهای آموزشی گذرانده شده

ردیف     عنوان آموزش                                     محل تدریس                               سال              توضیحات

1. مهارت های زندگی و مهارت های پیش از ازدواج        دانشگاه فردوسی/ مشهد      1390                 دکتر صالحی دکتر کیمیایی

2. سلسله کارگاههای پیش از ازدواج                      مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی/ مشهد                   1391            خانم حافظ

3. ذهن اگاهی                                                 آستان مهر/ مشهد                         1393            آقای جواد حسینی

4. تحلیل رفتار متقابل                                        کلینیک ذهن برتر/ مشهد                1394            خانم عرفانیان

5. کارورزی تحلیل رفتار متقابل                            کلینیک ذهن برتر/ مشهد                1394            خانم عرفانیان

6. طرحواره درمانی                                          آستان مهر/ مشهد                         1394            دکتر شفیعی پور

7.  طرحواره درمانی                                         مرکز روانشناسی پیاژه / تهران         1394            دکتر عسگری

8. طرحواره درمانی و انتخاب همسر                      خانه علوم تربیتی و روانشناسی /  مشهد                 1394            دکتر کشاورز

9. روانکاوی عملی                                            آستان مهر / مشهد                        1394            دکتر فرح بخش

10. روانکاوی مقدماتی 1                                    موسسه خانه روشن دوست / مشهد   1394            دکتر فیروزآبادی

11. روانکاوی مقدماتی 2                                    موسسه خانه روشن دوست / مشهد   1394            دکتر فیروزآبادی

12. روانکاوی مقدماتی 3                                    موسسه خانه روشن دوست / مشهد   1395            دکتر طهماسب

13. روان درمانی تحلیلی نوجوان                                مرکز هم آوا / تهران                        1394                 پروفسور پاسکال رومن

14. گروه درمانی روانپویشی                                مرکز جامع آرن / مشهد                 1394            دکتر عابدین

15. درمان رواتحلیلی چیست ؟                                  موسسه خانه روشن دوست / مشهد     1394                 دکتر ثاقبی

16. سینما روانکاوای                                         موسسه خانه روشن دوست / مشهد   1395            دکتر فراحتی

17. آموزش روانکاوی                                        بیمارستان ابن سینا / مشهد             1395            پروفسور سلمان اختر

18. آموزش روانکاوی                                        کلینیک سیاوشان / تهران                1395            روانکاوان فرانکفورت

19. آموزش روانکاوی                                        ژورنال کلاب های عمومی- تحلیلی   1393            در حال ادامه

 

سوابق پژوهشی

1.ثر بخشی گروه درمانی تحلیلی        دانشگاه علوم تحقیفات خراسان رضوی            1395

2. تعاریف مکانیزمهای دفاعی و سیک دلبستگی دانشگاه علوم تحقیقات خراسان رضوی           در دست اجرا

3. دو کتاب در حال ترجمه در حیطه روان کاوی                                                    در دست اجرا

 

حیطه و رویکرد کاری : روانکاوی- روان تحلیلی- گروه درمانی روان تحلیلی- طرحواره درمانی- گشتالت

سایر توانمندی ها :

  1.  برگزاری های دوره های عمومی در 40 جلسه ، با محوریت خودشناسی در دو حیطه نوجوانان و بزرگسالان.
  2. برگزاری سواد رسانه ای برای عموم