نام و نام خانوادگی

آرزو صدیقی علمداری

 

 تحصيلات

كارشناس ارشد روانشناسي باليني

 

 

برگزاری کارگاه و دوره آموزشی

  • برگزاری چندین دوره آموزشی شناخت کهن الگوهای مردان و زنان (رویکرد روان تحلیلی(
  • برگزاری چندین دوره ی سفر قهرمانی (رویکرد روان تحلیلی(
  • برگزاری گروه درمانی سیستمی خانواده (بانوان)

 

شرکت در کارگاه و دوره آموزشی

  • گذراندن 400 ساعت دوره سوپرویژن سکس تراپی و روان تحلیلگری زیر نظر دکتر حسین شاره
  • گذراندن 100 ساعت سوپرویژنی خانواده درمانی سیستمی زیر نظر دکتر حسن کریمی
  • گذراندن دوره مهارتهای زندگی (دکتر شفیعی فرد)
  • گذراندن دوره گروه درمانی  پویشی و دوره زوج درمانی یکپارچه نگر ودوره تفسیر آزمون رورشاخ(دکتر علی رضا عابدین(
  • گذراندن کارگاه پیمان شکنی در روابط زناشویی(دکتر باقر ثنایی(
  • روانشناسی تحلیلی یونگ (دکتر سر گلزایی(
  • کارگاه تفسیر نقاشی کودک (دکتر فرزین راد) 

 

سایر فعالیتها

دارای مدرک مربیگری یوگا، یوگا تراپی، انتار مونا و یوگا نیدرا، از سال 1378

 

حیطه های کاری

خانواده درمانی

زوج درمانی

اختلالات جنسي 

گروه درمانی تحلیلی (با روش یونگ)