مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: ریحانه هاشم پور مفصلی

تحصیلات: دانشجوی دکتری رشته روانشناسی عمومی

 

تالیف کتاب:

"خانواده درمانی سیستمیک"   انتشارات: نشر بین المللی گیوا 1395

 

مقالات خارجی:

- The effect of mindfulness_based cognitive therapy (MBCT) on reducing depression in married women,  International Journal of Humanities and Cultural Studies, in review

- Investigating the effectiveness of Bowenian family therapy in boredom and Forgiveness of individuals affected by extramarital relationships of the spouse, International Journal of Pharmaceutical  Research & Allied Siences, , in review

 

مقالات همایشی:

 1. همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی 1394

عنوان: اثر بخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی زنان

 1. همایش ملی روانشناسی و خانواده 1394

عنوان: بررسی نقش سبک های هویت برگرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر متوسطه شهر بیرجند

 1. چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان 1395

عنوان: اثر بخشی مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش سلامت اجتماعی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر بیرجند

 

شرکت در کارگاه ها:

 1. کارگاه آموزشی درمان های پیشرفته هیجان مدار در زوجین: به مدت 18 ساعت
 2. کارگاه تربیت مشاور و خانواده درمانگر: به مدت 6 ساعت
 3. کارگاه آموزشی ریلکسیشن: به مدت 2 روز
 4. کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودکان: به مدت 8 ساعت
 5. کارگاه آموزش زوج درمانی: به مدت 2 روز
 6. کارگاه آسیب ها و تهدید های شبکه های مجازی بر روابط زناشویی و خانواده و پیمان شکنی به مدت 6 ساعت

 

دوره های سوپر ویژنی:

 1. دوره آموزشی "تربیت مشاور و خانواده درمانگر با رویکرد سیسمتیک" به مدت 300 ساعت توسط آقای دکتر حسن کریمی
 2. دوره آموزشی "سکس تراپی، درمان شناختی رفتاری ، روان تحلیلگری" به مدت 500 ساعت زیر نظر آقای دکتر حسین شاره

 

سوابق کاری:

 1. زوج و خانواده ، مشاوره طلاق، سکس تراپی، اضطراب و استرس دانش آموزان پیش کنکوری....