رویکرد فراشناختی

رویکرد فراشناختی پیشرفت جدیدی در درک علل مشکلات بهداشت روانی و درمان آنهاست. این رویکرد که براساس نظریه بنیادی کارکرد اجرایی خودنظم بخش (S-REF) استوار است ابتدا توسط آدرین ولز در مورد اختلال اضطراب فراگیر به کار برده شد و بعد به عنوان یک رویکرد درمانی کلی در درمان انواع اختلالات خلقی، اضطرابی و... گسترش یافت. بر اساس مدل کارکرد اجرایی خودنظم بخش، دلیل اصلی آسیب پذیری به اختلالات هیجانی، نوعی الگوی توجه به خود افراطی، فعال شدن باورهای غیرمنطقی و فرایندهای بازتابی خاص است. به طور خلاصه درمان فراشناختی شامل: تغییر باورهای فراشناختی نادرست (تغییر دانش یا باورهای گزاره ای) وآموزش مهارت های جدید جهت پاسخ دهی به رخدادهای درونی به شیوه ای انعطاف پذیر و غیرمتمرکز است. این درمان کوتاه مدت است و بین 10 تا 20 جلسه طول می کشد. در مرکز تخصصی رهیاب درمانگرانی با تخصص در زمینه درمان فراشناختی (MCT) وجود دارند که به افراد مبتلا به نابسامانی های هیجانی و افسرده و مضطرب کمک می کنند.