درمان اختلالات شخصیت

روانکاوی و روانتحلیلی درمان اصلی برای اختلالات شخصیت است اما گاهی دارودرمانی می تواند مؤثر باشد. ضمن اینکه در اختلالات مختلف ممکن است برخی رویکردهای روان درمانی دیگر از جمله درمان شناختی- رفتاری، رفتاردرمانی دیالکتیک و طرحواره درمانی کارگشا باشند. درمانگران متخصص کلینیک رهیاب با بهره گیری از بهترین متدهای درمانی به درمان انواع مشکلات شخصیتی مراجعین می­پردازند. درمان چندین جلسه و گاه ممکن است زمان طولانی را در بر گیرد.