نام و نام خانوادگی:

شهلا اطهري علاف

 

 تحصيلات:

كارشناس ارشد روانشناسي باليني

 

 سابقه ی تحصيلي:

 • دانشجوی ممتاز كارداني بهداشت مدارس
 • كارشناسي علوم اجتماعي
 • كارشناس ارشد روان شناسي باليني

 

سوابق تدريس:

 • تدريس اموزش بهداشت، بيماريها، شيرمادر، تغذيه وتنظيم خانواده به مدت ٢٥سال در مراكز بهداشتي درماني مشهد، مدارس، مساجد و كميته امداد 
 • تدريس اموزش ايدز به مدت ١٠سال درمدارس راهنمايي ودبيرستان هاي ناحيه ٣و٤مشهد ومساجد
 • تدريس اهميت ريزمغذي ها واهميت آهن دردبيرستان هاي ناحيه ٣و٤- فرهنكسراها 

 

برگزاری کارگاه و دوره آموزشی:

 • برگزاري دوره خود مراقبتي (مهمانسراي بانك ملي) وخانه سبز- مدارس، مساجد وكميته امداد به مدت يكسال به طور مستمر (اموزش بيش از١٨٠٠ نفر)
 • برگزاري دوره مهارتهاي زندگي در NGO بانوان راه به زيستن
 • برگزاري دوره مهارت هاي اتاق خواب

 

شرکت در کارگاه و دوره آموزشی:

 • دوره اموزشي مربيگري يوگا(تربيت بدني)٨٩
 • كارگاه مهارتهاي زندگي(اداره ارشاد)٨٧
 • كارگاه دكتر سرگلزايي ٨٩- روانشناسی تحلیلی و روانکاوی یونگی٩٣
 • كارگاه پيش از ازدواج دكتر دوستكام ٩١-مهارتهاي خرد٩٣
 • كارگاه سلامت جنسي (دكتر اذين) ٩٠
 • دوره سوپرويژني دكترشاره(روانكاوي- درمان مسایل جنسی، زوج درماني) ٩٢ الي ٩٤ به مدت چهارصد ساعت
 • كارگاه تخصصي تربيت كادر متخصص كودك و خانواده آقای هنربخش به مدت ١٠٠ساعت

 

سایر فعالیتها:

 • مربي ومجري طرح اهن ياري در مدارس تحت پوشش مركز احمدي وشهيد قدسي
 • بركزاري نمايشگاه اعتياد با همكاري ارشاد ورابطان سلامت
 • شركت در طرح هاي غربالگري ديابت، فشارخون، تغذيه 
 • نماينده بهداشت در محلات شهرداري

 

حیطه های کاری:

اختلالات جنسي 

پيش از ازدواج

 

توانائي ها :

برگزاري سايكورتور، مدرس دوره ي مهارت هاي زندگي، تربيت فرزند، تربيت جنسي، فرزند پروري، مشاوره پيش از ازدواج، مشاوره در مورد اتاق خواب