مشخصات فردی:

نام: علی   

نام خانوادگی : آگاهی  

 

سوابق تحصیلی:

 1. لیسانس آموزش ابتدایی
 2.  فوق لیسانس روانشناسی عمومی
 3.  دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی

 

سوابق حرفه ­ای:

 1. استاد دانشگاه پیام نور
 2.  استاد دانشگاه علمی کاربردی
 3.  استاد جهاد دانشگاهی تهران
 4. مدرس کشوری سازمان استثنایی در اختلالات یادگیری
 5.  مدرس استانی اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی در اختلالات یادگیری
 6. مدرس کشوری سازمان استثنایی در دوره های روانشناسی شناختی و نوروپسیکولوژی و نوروآناتومی
 7.  مدرس استانی اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی در دوره های روانشناسی شناختی و نوروپسیکولوژی و نوروآناتومی
 8.  مدرس استانی اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی در آزمون های هوشی و شناختی
 9.  عضو کارگروه کشوری تدوین پروتکل جامع ارزیابی و درمان خواندن در کشور
 10. مدیر مرکز اختلالات یادگیری ارمغان تبادکان
 11. مدرس ضمن خدمت آموزش و پرورش ناحیه تبادکان

 

کتاب ها:

 1. تفسیر آزمون هوشی استنفورد بینه
 2. کارکردهای اجرایی مغز
 3. پروتکل جامع ارزیابی و درمان خواندن

مقالات:

 1. نوروپسیکولوژی حافظه فعال در کودکان دچار ناتوانی یادگیری( ششمین سمپوزیم نوروپسیکولوژی ایران)

2.Survey and camparison of motor skills in student with specific disorder in dictate notes with normal student at fifth grade in mashhad city(International journal of administration and governance)

3-the reviewing of diffrent opinion,solution and suggestion of spacific disorder in dictate notes(International journal of administration and governance)