نام و نام خانوادگی:

مرضیه جهاندیده

 

تحصیلات:

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

سوابق حرفه ای:

 1. مرکزمداخله تخصصی اورژانس اجتماعی( بحران های  خانوادگی اجتماعی )خراسان رضوی (از سال 1390 تا کنون )
 2. کلینیک ترک اعتیاد راه هدایت  ( از تاریخ 1/2/90 تا 29/12/93)
 3. کلینیک مددکاری بهار ( از تاریخ 1/2/90 تا 91)
 4. کلینیک مددکاری آریا ( از تاریخ 1/2/90 تا 91)
 5. مرکز تخصصی اورژانس اجتماعی (بحران های خانوادگی اجتماعی) (از تاریخ 1/1/87 لغایت 29/12/89)
 6. مرکز خانه کودک شیراز(تحت نظارت سازمان بهزیستی استان فارس) (از تاریخ 1/12/85 لغایت 31/7/88)
 7. مرکز اصلاح و تربیت نوجوانان (تحت نظارت سازمان بهزیستی استان فارس) (از تاریخ 1/2/87 لغایت 31/7/88
 8. گذراندن دوره طرح در سازمان بهزیستی استان فارس (مرکز دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی) ( از تاریخ 1/12/84 اغایت 1/4/85)
 9. مرکز توانبخشی بیمارن اعصاب و روان مهریاران شیراز (تحت نظارت بهزیستی استان فارس) (از تاریخ 1/5/87 لغایت 31/2/889
 10. مرکز ترک اعتیاد صبح امید شهرستان شیراز ( از تاریخ 1/4/84 لغایت 31/7/89)

 

دوره سوپرویژنی:

دوره آموزشی سکس تراپی، درمان شناختی- رفتاری، روان تحلیل گری به مدت 500 ساعت زیر نظر آقای دکترحسین شاره

 

شرکت در گارگاه های آموزشی:

 1. دوره آموزش عالی آزاد با عنوان تشخیص و درمان اختلال هویت جنسی توسط آقای دکتر محمدعلی بشارت(24 ساعت)
 2. دوره آموزش عالی آزاد با عنوان درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطرابی وسواسی و نشانه های بدنی توسط آقای دکتر محمدعلی بشارت(24 ساعت)
 3. دوره آموزش کنترل پروژه توسط دکتر حقدادی
 4. دوره تخصصی آموزشی گروه درمانی به مدت 24 ساعت
 5. دوره آموزشی تشخیص افتراقی اختلالات نافذ رشد به مدت 24 ساعت
 6. دوره آموزشی استراتژی های شناختی- رفتاری مداخله در بحران تاکید بر خشونت خانگی، تجاوز جنسی و خودکشی توسط دکتر حمید پورشریفی به مدت 24 ساعت
 7. دوره آموزشی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی-امدادی
 8. دوره آموزشی توسعه رفاه اجتماعی ( مدلها و برنامه ریزی)
 9. دوره آموزشی تشخیص و درمان اختلالات شخصیت به مدت 24 ساعت
 10.  دوره آموزشی شیوه های ایجاد مشارکت در فعالیت های بین فردی فرزندان به مدت 24 ساعت
 11.  دوره آموزشی روش های اصلاح شخصیت به مدت 24 ساعت
 12.  دوره آموزشی اخلاق فردی- اجتماعی- اداری 16 ساعت
 13.  دوره آموزشی مهارت های ارتباط موثر به مدت 24 ساعت
 14.  دوره آموزشی گروه درمانی سوء مصرف مواد
 15.  دوره آموزشی اعتیاد از دیدگاه ترانس اکشن
 16.  دوره آموزشی و کارگاه محرک ها در سوء مصرف مواد
 17.  دوره آموزشی اصول و ضوابط کار تیمی در برنامه مراقبت از فرزندان در مراکز
 18.  دوره آموزشی تست شدت اعتیاد
 19.  دوره آموزشی مهارت نه گفتن
 20.  دوره آموزشی مصاحبه انگیزشی پیشرفته
 21.  دوره آموزشی و کارگاه جرات مندی
 22.  دوره آموزشی مقابله با میل به مصرف
 23.  دوره آموزشی روان پویایی سوء مصرف مواد