عدم برقراری رابطه زناشویی کامل (ازدواج وصال نیافته)

بعضی از زوج ها علیرغم داشتن میل و برانگیختگی جنسی و لذت بردن از معاشقه و روابط جنسی، قادر به دخول و مقاربت جنسی نیستند، یعنی ارتباط آنها به وصال نرسیده است و هنوز زن و مرد بعد از مدتها زندگی نتوانسته اند یك ارتباط كامل برقرار كنند و احتمالا پرده بکارت ازاله نشده است. در بعضی موارد که پرده بکارت با زور یا به هنگام بیهوشی موضعی یا به هنگام خواب و یا از طریق جراحی ازاله شده است همچنان مشکل پابرجاست و در اصل اینگونه اقدام ها نه تنها مشکل را رفع نمیکند بلکه اوضاع را بدتر هم می کند. ممکن است علت این مشکل ترس های ناخودآگاه زن و یا مرد و یا سایر عوامل دخیل در ارتباط جنسی از جمله فقدان آگاهی و دانش جنسی مطلوب باشد. معمولا این زوجها در برقراری سایر روابط جنسی مشکل ندارند فقط دخول صورت نمی گیرد. در بسیاری از مواقع، به محض اطلاع از عمل دخول پاهای خانم به شدت سفت و جمع شده، کل بدن به لرزه درآید و خانم ممکن است با دست مرد را پس بزند. معمولا خستگی، خیس عرق شدن، گریه و جیغ و فریاد از علایم دیگر آن است. این مشکل قابل درمان بوده و نیاز به 10 تا 20 جلسه سکس تراپی دارد.