انزال زودرس و سریع

مردی که به این اختلال مبتلاست هنگام آمیزش جنسی، قبل از این که دوست داشته باشد و حتی قبل از دخول به انزال می رسد و بنابراین ارضای جنسی کمی را احساس می کند و یا اصلا ارضا نمی شود. مرد مبتلا به این اختلال از آمیزش جنسی لذت می برد اما به محض این که به برانگیختگی می رسد کنترل خود را از دست می دهد. درمانهای دارویی و غیردارویی برای این مشکل وجود دارد. سکس تراپی در 10 تا 20 جلسه به فرد راهکارهایی را می آموزد تا قدرت کنترل بر انزال افزایش یابد.