عدم برانگیختگی مناسب

زن مبتلا به این اختلال نمی تواند هنگام فعالیت جنسی به پاسخ برانگیختگی جنسی لیز شدن (خیس شدن) برسد یا آن را حفظ کند. نتیجه آن، پریشانی یا مشکل میان فردی با همسر است، ولی فعالیت جنسی همچنان وجود دارد. در نتیجه دخول آلت مرد ممکن است موجب ناراحتی زیاد و احتمالا درد شود. در مردان نیز ممکن است با یا بدون وجود میل جنسی، برانگیختگی و سفت شدن آلت تناسلی صورت نگیرد.  10-20 جلسه سکس تراپی می تواند به رفع مشکل کمک کند. همکاری هر دو نفر (زوج) به درمان سرعت می بخشد. برخی داروها نیز به درمان این مشکل کمک می کنند.