درد در رابطه جنسی (دیسپارونی)

بسیاری از زنان در نقطه‌ای از زندگیشان به دلایل بسیار معمولی ممکن است آمیزش دردناک را تجربه کنند. مردان کمتر چنین دردی را تجربه می کنند. اصطلاح پزشکی که برای این عارضه به‌کار می‌رود، «دیس‌پارونیا» است که به این صورت تعریف می‌شود: «داشتن درد تناسلی مداوم یا عودکننده که درست پیش از رابطه زناشویی، حین یا پس از آن رخ می‌دهد و باعث ناراحتی فرد می‌شود». به عبارت دیگر، به هرگونه فعالیت زناشویی که همراه با درد باشد، دیسپارونیا یا فعالیت زناشویی دردناک می‌گویند. آمیزش دردناک ممکن است شدت یا مکان‌های متفاوتی داشته باشد از جمله: احساس درد حتی هنگام گذاشتن تامپون، احساس درد تنها هنگام آمیزش در شرایطی خاص، درد جدید پس از دوره قبلی رابطه زناشویی بدون درد، درد سطحی (در دهانه ورودی دستگاه تناسلی)، درد عمیق در دستگاه تناسلی هنگام آمیزش، احساس سوزش یا درد مبهم و.... اما اغلب زنان مبتلا به دیس‌پارونیا از درد سطحی هنگام رابطه زناشویی شکایت می‌کنند. علل آمیزش درناک بر حسب محل احساس درد و سطحی یا عمقی بودن درد، متفاوت است و ممکن است علل جسمی، روانشناختی و ارتباطی را شامل شود بنابراین درمان دارویی، سکس تراپی و زوج درمانی و یا بعضی از روان درمانی های دیگر از جمله درمان شناختی- رفتاری و روانکاوی از درمان های عمده آن محسوب می شوند. سکس تراپی ممکن است 10-20 جلسه طول بکشد.