نازایی

نازایی علتهای بسیار مختلفی دارد. گاهی علیرغم اینکه زوجین مشکل جسمی و پزشکی ندارند قادر به باروری نیستند و بدن آنها واکنش مطلوب برای لقاح اسپرم و تخمک نشان نمی دهد. برخی از واکنشهایی که در بدن خانم ها و آقایان منجر به عدم جذب و لقاح اسپرم و تخمک می شوند علت روانشناختی دارند. امروزه علل روانشناختی بسیاری در نازایی شناسایی شده است که از طریق درمان های روانشناختی و سکس تراپی قابل حل می باشند. کلینیک رهیاب در این زمینه فعالیتهای گسترده ای را انجام داده و به افراد بسیاری کمک نموده است.