تیک

 

تیک یک نوع حرکت یا صدای سریع، ناگهانی، تکرار شونده، قالبی و معمولا غیرارادی است. تیک می تواند در بخشی از بدن رخ بدهد و تقلید یک حرکت یا صدا باشد. تیک ها از لحاظ زمان و فراوانی، پیچیدگی، شدت، محل و مدت خیلی با هم فرق دارند. آن ها گاهی به طور مستمر رخ می دهند و گاهی چند دقیقه در روز. تیک های حرکتی ساده علایمی از جمله: پلک زدن،کج و معوج کردن صورت، بالا انداختن ابرو، دهان را غنچه کردن و... تیک های پیچیده علایمی ازجمله: شکلک درآوردن، چسباندن چانه به بازو، دراز کردن گردن، بازی کردن با خود، حرکات زشت و... تیک صوتی ساده علایمی از جمله: سرفه کردن، جیک جیک کردن، صاف کردن گلو و... تیک صوتی پیچیده علایمی از جمله: آهاآها گفتن، بسیار خوب، مکررگویی و تکرار کلمات، قسم خوردن، صدای زشت درآوردن و..

علل: احساسات و تعارضات ناخودآگاه و واپس رانی شده، اضطراب و استرس، تنش هیجانی و اختلافات شدید خانوادگی، عوامل ژنتیکی، ضربه به سر، آموزش های غلط، الگوگیری و سرمشق برداری از دیگران و....

درمان: تیک های گذرا معمولا بدون مداخله رفع می شوند. در کودکان معمولا تیک های حرکتی یا صوتی مزمن تحت درمان قرار می گیرند. درمان های رفتاری مورد استفاده عبارتند از مدیریت وابستگی، تنش‌زدايي و آرمیدگی آموزی، بازبینی خود، وارونگی عادت، کنترل خود، جسارت و یادگیری شناختی، حل تعارضات، كمك به فرد براي افزايش توانايي اجتماعي و ارتقاي اعتماد به نفس. در مورد استفاده از دارو مي‌‌توان گفت با توجه به عوارض داروها دارو درماني زماني استفاده مي‌شود كه شدت يا فركانس تيك‌ها زياد و ناتوان‌كننده باشد،‌ منجر به مشكلات جسمي مانند درد عضلات و مفاصل شود و باعث اختلال در عملكرد فردشده يا براي او ايجاد استرس كند. تصميم‌گيري براي انتخاب نوع دارو به عهده پزشك متخصص مي‌باشد.