گوشه گیری

گوشه‌گيري، كمرويي و انزواطلبي عارضه‌اي است كه باعث مي‌شود كودك و نوجوان از برقرار كردن ارتباط با افراد و محيط خارج دوري كنند. اين كودكان و نوجوانان نوعا با تقليل يافتن علايق ذهني و عاطفي نسبت به اطرافيان خود، از داشتن دوستان نزديك و صميمي محروم‌اند. نوجواني كه كمرو و گوشه‌گير است معمولا از حضور در فعاليت‌هاي جمعي سر باز مي‌زند و فقط با تك دوست خود كه نوعا به او بسيار وابسته مي‌شود اوقات خود را سپري مي‌كند. رفتار كم‌رويي و انزواطلبي يكي از رفتارهاي نسبتا شايع است كه فرد را به‌شدت آزار مي‌دهد و اگر درمان نشود نوجوان را به سمت و سوي مشكلات ديگري مثل عدم اعتمادبه‌نفس، افسردگي،‌ اضطراب و زودرنجي سوق خواهد داد. برخی از علل گوشه‌گيري و كمرويي عبارتند از: محروميت از محبت در خانواده، نقص عضو يا بيماري‌هاي جسمي و فيزيولوژيك، شكست‌هاي متعدد و تحقير شدن كودك در برابر جمع، عدم امنيت رواني در محيط خانه و مدرسه، تنبيه، توبيخ و سرزنش كودك و نوجوان توسط والدين و به‌ويژه محروميت از عواطف مادر، كنترل شديد تربيتي و سخت گيري‌هاي وسواس‌گونه و غيرمنطقي، احساس گناه کودک، وجود درگیری و نزاع در خانواده...

برای درمان گوشه گیری و انزواطلبی می­توان از این راهکارها کمک گرفت: تشویق به حیات جمعی، تغییر محیط، دارو درمانی، مشاوره و روان درمانی. برخی از راهکارهای مشاوره ای عبارتند از: مورد تأیید و تشویق قراردادن رفتارها و کارهای مناسب کودک، تشویق کودک به کارهای مختلف گروهی، خودداری از جر و بحث با کودک، تشویق کارهای مثبت کودک و تقویت اعتماد به نفس در او، آزادی کودک در انتخاب و خرید وسایل و اسباب بازی خود، تحقیر و سرزنش نکردن کودک در مقابل دیگران... درمان کودک یا نوجوان مبتلا به گوشه گیری، انزواطلبی، کم رویی و خجالت بسته به شدت مشکل ممکن است کوتاه مدت یا طولانی مدت باشد.