مشاوره ازدواج

بسیاری از جدایی ها و طلاق ها بخاطر انتخابهای نادرست و نابهنگام موقع ازدواج است. مشاوره قبل از ازدواج به فرد کمک می کند که بتواند برخی امور و مسایل روانشناختی که از دید او ممکن است پنهان مانده ولی در زندگی آینده او نقش اساسی ایفا کنند را بفهمد و بتواند تصمیم گیری منطقی و صحیح تری را انجام دهد.

مشاوره تخصصی قبل از ازدواح حداقل 4 جلسه طول می کشد و نیاز به اجرای چند آزمون شخصیتی و روانشناختی دارد. در مرکز تخصصی رهیاب مشاوران بطور تخصصی به مشاوره قبل از ازدواج می پردازند.