درمان فردی

بسیاری از افراد جهت درمان مشکلات روانشناختی خود به تنهایی به کلینیک های روانشناسی مراجعه می کنند. درمان بسته به نوع مشکل و نوع رویکرد درمانی درمانگر ممکن است کوتاه مدت یا طولانی مدت باشد. در مرکز تخصصی رهیاب درمانگرانی با رویکردهای روانکاوی، واقعیت درمانی، شناخت درمانی، رفتار درمانی، سکس تراپی، هیپنوتراپی و رویکردهای درمانی موج سوم وجود دارند.